Patient med spridd bröstcancer och läkare
Patient med spridd bröstcancer och läkare

Förstå spridd bröstcancer

Spridd bröstcancer, som också kallas framskriden bröstcancer i stadium IV, innebär att cancern har spridit sig till andra organ.1 Eftersom det inte finns något botemedel än2 är målet med behandlingen att förlänga livet, bromsa sjukdomens utveckling och hjälpa varje enskild individ att få bästa möjliga livskvalitet så länge som möjligt.3

Utmaningarna med spridd bröstcancer

Många kvinnor som har fått diagnosen spridd bröstcancer oroar sig för hur sjukdomen kommer att påverka familjen.  De berättar att diagnosen har gett känslor som rädsla, ångest, isolering, depression, osäkerhet inför framtiden och dödsångest.4

Kvinna som söker fakta om bröstcancer

Stöd i en svår situation

Det är fullt förståeligt att det kan kännas fruktansvärt att få diagnosen spridd bröstcancer. Trots att antalet kvinnor som lider av spridd bröstcancer ökar, saknas deras röster ofta i det offentliga samtalet om cancer, eftersom det mest fokuserar på den mer positiva berättelsen om tidig bröstcancer.

Det finns dock flera olika möjligheter att få stöd, både för kvinnorna själva samt deras närstående. Utbudet av stödtjänster varierar för olika regioner, men det inbegriper både professionella resurser (som psyko-onkologiska specialister, cancerstiftelser, socialarbetare och kuratorer) och stödgrupper.

Kvinna som söker fakta om bröstcancer
Leta efter tecken och symtom på cancer
Leta efter tecken och symtom på cancer

Mer information

Det finns massor av information om cancer, både i pappersform och på internet. Vi tycker det är viktigt att kvinnor med spridd bröstcancer får opartisk, medicinskt korrekt information, så att de får goda kunskaper om sin sjukdom och vilka alternativ som finns.

Om din närstående har spridd bröstcancer kan vårdpersonalen tipsa om var det finns pålitlig information i er region. Annars kan webbplatsen spriddbröstcancerochdu.se vara till hjälp.

Webbplatsen spriddbröstcancerochdu.se innehåller information om alla aspekter av att leva med spridd bröstcancer och konsekvenserna av diagnosen – från tecken och symtom på cancer till arbete och relationer.

På spriddbröstcancerochdu.se finns ingående information om spridd bröstcancer, inklusive diagnos, behandling, känslor och mycket mer

Pfizer – ger stöd åt kvinnor med spridd bröstcancer

Om Pfizer

EmotionSpace är ett projekt som drivs av Pfizer

Pfizer är engagerat i att upptäcka, utreda och utveckla innovativa behandlingsformer som förbättrar utsikterna för cancerpatienter över hela världen. Vi undersöker nu hur de största vetenskapliga genombrotten kan komma till användning för patienter med olika typer av cancersjukdomar. Pfizer samarbetar med akademiska institutioner, enskilda forskare, forskningsgrupper, regeringar och licenspartners. Vi strävar efter att bota eller göra cancer till en kronisk sjukdom med innovativa läkemedel. Cancer är en sjukdom som ingen ska behöva kämpa mot ensam. Mer information finns på www.pfizer.se.

Referenser

1. American Cancer Society. Detailed Guide: Breast cancer. American Cancer Society, 2013. Accessed February 2016 at http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003090-pdf.pdf
2. Cardoso F, et al. ESO-ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2). The Breast 2014;23:489-502
3. O’ Shaughnessy I. Extending survival with chemotherapy in metastatic breast cancer. The Oncologist 2005;10:20-29
4. Mayer M. Living with metastatic breast cancer: a global patient survey. Community Oncology 2010;7:406-412